فرم ارسال آدرس کانال جهت بررسی

دقت داشته باشید:

  • فقط کانالهایی که حداقل ۸ ویدیو داشته و ۲ ماه از زمان تاسیس آنها می‌گذرد بررسی خواهند شد.
  • ثبت نام شما به معنی این نیست که کانال شما حتما بررسی خواهد شد. گزینش کانال به شکل تصادفی و از بین کانال های ثبت نامی انجام می‌شود.

با تشکر از شما 😊

ثبت نام برای بررسی این نوبت به پایان رسیده. جهت ثبت نام برای بررسی شماره بعدی دوباره اطلاع رسانی خواهد شد