فرم ارسال آدرس کانال جهت بررسی

دقت داشته باشید:

  • فقط کانالهایی که حداقل ۸ ویدیو داشته باشند بررسی خواهند شد.
  • گزینش کانال به شکل تصادفی و از بین کانال های ثبت نامی انجام می‌شود.

با تشکر از شما 😊