آموزش ایلستریتر (Illustrator) – استفاده از ابزار pathfinder

نرم افزار ادوبی ایلستریتر (Adobe Illustrator) یکی از مطرح ترین نرم‌افزارهای حوزه طراحی و تصویر سازی برای وب و چاپ است. این ابزار یکی از قدرتمند‌ ترین ابزارهای موجود است که به شکل روزمره توسط طراحان استفاده می‌شود. این نرم‌افزار ابزارهای بسیاری دارد ولی یکی از ابزارها که بسیار کاربردی است و می‌توان گفت در […]