فرم ارسال آدرس کانال جهت بررسی

مهلت ثبت نام برای بررسی کانال سری دوم به پایان رسیده است
در صورتی که اینبار موفق به ثبت نام نشدید باز هم در آینده نزدیک به همین شکل بررسی کانال انجام خواهد شد و از طریق پست کامیونیتی،‌ به کاربران اطلاع رسانی می شود.

دقت داشته باشید:

  • فقط کانالهایی که حداقل ۸ ویدیو بلند داشته باشند بررسی خواهند شد.
  • گزینش کانال به شکل تصادفی و از بین کانال های ثبت نامی انجام می‌شود.

با تشکر از شما 😊